December 19,2019   7:00     9:15  
Doerksen 1 Meiklejohn   1  
ROUND 3 Okumura 2 MacKay   2  
Knook 3 Robertson J. Vopni 3 Linstead
T. Vopni 4 Oleson Nakamura 4 Fargher
Reder 5 Gaffney Rutter 5 Levitt
McCrea 6 Boroditsky   6  
January 2,2020   7:00     9:15  
J. Vopni 1 Gaffney   1  
Nakamura 2 Linstead T. Vopni 2 Knook
Reder 3 Fargher Doerksen 3 Oleson
McCrea 4 Levitt Meiklejohn 4 Robertson
Rutter 5 MacKay   5  
Okumura 6 Boroditsky   6  
January 9,2020   7:00     9:15  
T. Vopni 1 Meiklejohn   1  
Doerksen 2 Robertson Rutter 2 McCrea
Nakamura 3 Reder MacKay 3 Boroditsky
Knook 4 Oleson Okumura 4 Levitt
J. Vopni 5 Fargher   5  
Linstead 6 Gaffney   6  
January 23,2020   7:00     9:15  
Linstead 3 Fargher   1  
Nakamura 1 Gaffney Meiklejohn 2 Oleson
J. Vopni 2 Reder Doerksen 3 Knook
Rutter 4 Boroditsky T. Vopni 4 Robertson
MacKay 5 Levitt   5  
Okumura 6 McCrea   6  
January 30,2020   7:00     9:15  
Robertson 1 Oleson   1  
T. Vopni 2 Doerksen   2  
Okumura 3 Rutter J. Vopni 3 Nakamura
McCrea 4 MacKay Reder 4 Linstead
Knook 5 Meiklejohn Gaffney 5 Fargher
Boroditsky 6 Levitt   6